ג’נדלין מציג את ההתמקדות

סרטונים.

יוג’ין ג’נדלין היה פילוסוף ופסיכולוג אשר לימד באוניברסיטת שיקגו. במשך שנים רבות הוא חקר את ניסיון חייו הממשי של האדם והיכולת לבטאו בשפה; את חווית המשמעות האנושית והיכולת לנסח אותה. הוא ראה במחקריו אפשרות לסייע לאנשים בחייהם ואף פתח חשוב לשינוי חברתי וליצירת ידע מגוף ראשון, אשר בד”כ נותר ללא שפה וללא שיתוף. הוא הקדיש את חייו בכדי לנסח תאוריה, לייצר מושגים ואף לפתח צעדים מעשיים היכולים לסייע לאדם לנוע מה Implicit של חייו ל explicit ובחזרה, ובכך להעצימם.

מצורפים שני סרטונים בהם ג’נדלין עצמו מציג את ההתמקדות בדרכים שונות.