התמקדות מבוססת אירועי חיים

ההתמקדות בגישת IBF

Instancsing Based Focusing

יוג’ין ג’נדלין, הפילוסוף והפסיכולוג מאוניברסיטת שיקגו, שפיתח את גישת ההתמקדות, קרא לפילוסופיה שלו: הפילוסופיה של האימפליסיט (the Philosophy Of the Implicit – POI). הפילוסופיה של מה שלא מנוסח ומומשג עדיין, ובו בזמן חי ומנביע משמעות מורכבת. 

התמקדות היא הקשבה לעושר לא מובחן המתהווה בתחילה כתחושה גופנית מורגשת. תשומת לב והקשבה לתחושה המורגשת הזו ומתן ביטוי לה בשפה, מחוללים שינוי עמוק בהבנתנו ובאופן בו אנו חווים את מצבי חיינו.  היכולת של הגוף החי “להעלות תשובה לשאלה אנושית מורכבת שאין לנו תשובה עליה…” אינה רק תיאור תיאורטי אלא אפשרות מעשית. 

הפילוסופיה של ג’נדלין הצמיחה שתי פרקטיקות שנשענות על היכולת הזו, מזמנות אותה ותומכות בה: התמקדות (focusing) וחשיבה ּבַ קצה  ( Thinking At the Edge). בקורסים ובמפגשי ההתמקדות נלמד ונתרגל עדינויות ליבה של תהליך ההתמקדות ושל הפילוסופיה בבסיסה.

מהי ההתמקדות בגישת IBF?

Instance היא מילה שג’נדלין הפך למושג תיאורטי ויישומי. Instance היא מקרה, התנסות, התרחשות ספציפית שבה משהו באמת קרה.
אירוע בו נכחתי בגופי, אותו חוויתי בהתנסות ישירה. מה יש באירוע קונקרטי? מדוע שמנו דגש על Instancing? מוזמנים לקרוא כאן. 

ראש התכנית

דנה גניהר למדה את ההתמקדות בניו-יורק והוסמכה כקורדינטור מטעם המכון הבינלאומי להתמקדות.

ב 16 שנים האחרונות מלמדת את ההתמקדות ואת הפילוסופיה במוסדות שונים בארץ ובחו”ל, ובמהלך השנים הכשירה דור של מורים ותלמידים ברחבי הארץ.

כיהנה כחברה בוועד המנהל של המכון הבינלאומי להתמקדות בניו-יורק, וכיום אחראית מטעם המכון לאיסוף כתביו של ג’נדלין שטרם ראו אור. דנה מלמדת בין היתר את הקורס ‘התמקדות בתהליך היצירה בסטודיו’ בפקולטה לארכיטקטורה בטכניון וכן במסלול לחדשנות ויזמות במכללת תל חי. 

תכנית הלימודים: התמקדות בגישת Instancsing Based Focusing

תכנית הלימודים מאפשרת לכל לומד.ת לבחור את קצב וסוג הלימוד – מלימודי העשרה לקהל הרחב ועד מסלול הסמכה מלא.  בנוסף לקורסי יסודות והעמקה בהתמקדות אנו מציעים גם קורסים קצרים בפורמטים משתנים ובצירופים חדשים, הנובעים מהמפגש בין התחומים הנלמדים ‘על שפת היש’.

תכנית ההסמכה בהתמקדות בגישת IBF בנויה באופן מודולרי, המאפשרת לכל לומד.ת להרכיב את מסלול ואת משך הלימודים מתוך מבחר קורסי חובה וקורסי בחירה. כל הפרטים כאן . 

ברוח הזמן, הקורסים מתקיימים בשני פורמטים:  קורס מקוון מתקיים בזום וקורס משולב משלב מפגשים בזום עם מפגשים פנים אל פנים (אם יתאפשר). מפגשי פנים-אל-פנים נעשים בכמה מקומות בארץ, ניתן לבחור לאן להצטרף.

יסודות ההתמקדות:

ככל שהשפה המדעית מתפתחת ומגיעה לתוצאות מופלאות, ככל שהטכנולוגיות משתכללות, התחושה של האנושות ש’הכל מתקדם’ מתעצמת. אבל בלי משים ‘המרכיב האנושי’ נשאר מאחור. ‘המרכיב האנושי’, במובן בו האדם לומד ויודע להקשיב לעצמו מבפנים, ער לתהליכי חייו. ההתמקדות באה לפתח באדם בעדינות את ההקשבה הזו, את ההבנה בה הוא יכול ליצור הבחנה/הפרדה בין שפה מקצועית, שפה מדעית, מושגים, לבין הקשב המיוחד לחיים, שרק החי יודע, וזה מה שמייחד אותו על פני ‘מכונה’ או ‘נוסחה’.

בסיס: להתהלך בארצות החיים

 10 מפגשים שבועיים בזום בימי חמישי 16:00-19:00. מועד התחלה: 15.10.20

המשך: חכמת המעשה

10 מפגשים שבועיים בימי שני 16:00-19:00. מועד התחלה: 7.9.20. קורס משולב. 

התמחות: אחד על אחד

10 מפגשים שבועיים בימי שני 16:00-19:00. מועד התחלה: 8.2.21. קורס משולב

לימודי המשך בהתמקדות: פילוסופיה וחכמת האימפליסיט

אפשר להתמקד וללוות התמקדות בלי להבין הבנה מושגית למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, כמו מדובר באיזו טכניקה או עוד כלי מתוך ארגז הכלים שלנו. אפשר לא להבין מדוע התמקדות עובדת ועדיין היא תעבוד יפה ועמוק. אך יתכן שמשהו באיכות ההתמקדות ובאיכות הליווי ‘יקרוס’ לצורות מוכרות “ישנות”. צורות שהצטברו עבורן בתפיסה הציבורית המשגות ומבנים בשפע שאותם קל לתקשר. אנו עצמנו לא נבחין שאנחנו עדיין ‘במודל הישן’ כפי שג’נדלין קורא לזה. ג’נדלין מציע מודל חדש- ולטעמי ללא הכרת המודל החדש והטלטלה ההכרתית שהוא מציע, ההתמקדות לטווח הארוך תישאר ‘פרווה’.  על חשיבות הפילוסופיה למתמקדים קראו כאן. 

מבוא: יסודות הפילוסופיה

 10 מפגשים שבועיים בזום בימי שני, בשעות  16:00-19:00 מועד התחלה: 1.6.20

העמקה: חכמת ה INSTANCING

10 מפגשים שבועיים בזום בימי ראשון, 16:00-19:00. מועד התחלה: 11.10.20

tae -Thinking at the edge

10 מפגשים שבועיים בזום + פנים אל פנים בימי ד 16:00-19:00. מועד התחלה: 16.9.20

צירופים חדשים (קורסי בחירה בלימודי ההסמכה)

התמקדות ותפילה

 10 מפגשים שבועיים בזום בימי שני 16:00-19:00. מועד התחלה: 1.6.20

התמקדות וחכמת הזוהר

10 מפגשים שבועיים בזום בימי שני 16:00-19:00. מועד התחלה: 7.9.20

התמקדות וסיפורים מרפאים

10 מפגשים שבועיים בזום בימי שני 16:00-19:00. מועד התחלה: ???

יוג'ין ט' ג'נדלין על הפילוסופיה של ההתמקדות: