התמקדות מבוססת אירועי חיים

ההתמקדות בגישת IBF

Instancsing Based Focusing

מהי ההתמקדות בגישת IBF?
Instance היא מילה שג’נדלין הפך למושג תיאורטי ויישומי. Instance היא מקרה, התנסות, התרחשות ספציפית שבה משהו באמת קרה. אירוע בו נכחתי בגופי, אותו חוויתי בהתנסות ישירה.
מה יש באירוע קונקרטי? מדוע שמנו דגש על Instancing?
מוזמנים לקרוא כאן. 

יוג’ין ג’נדלין, הפילוסוף והפסיכולוג מאוניברסיטת שיקגו, שפיתח את גישת ההתמקדות, קרא לפילוסופיה שלו: הפילוסופיה של האימפליסיט (the Philosophy Of the Implicit – POI). הפילוסופיה של מה שלא מנוסח ומומשג עדיין, ובו בזמן חי ומנביע משמעות מורכבת.

התמקדות היא הקשבה לעושר לא מובחן המתהווה בתחילה כתחושה גופנית מורגשת . תשומת לב והקשבה למשמעות המורגשת הזו ומתן ביטוי לה בשפה, מחוללים שינוי עמוק בהבנתנו ובאופן בו אנו חווים את מצבי חיינו. בקורסים ובמפגשי ההתמקדות נלמד ונתרגל עדינויות ליבה של תהליך ההתמקדות ושל הפילוסופיה בבסיסה.

על שפת היש מבקשת ללמד ולפתח פרקטיקות המאפשרות לנו להיפתח:
לאימפליסט של היותנו אדם.
לאימפליסיט של מקומות המבקשים פתרון במפגש עם המציאות.
לאמפליסיט הנובע: בו אנו פותחים את עצמנו לחדש המבקש להתגלות.  

 

מהו מודל האדם שנמצא ברקע הפרויקט של ג’נדלין? כיצד מעזים לקחת את הזמן לחשוב? כיצד יוצרים? כיצד נעים מתוך ואל מול מורכבות? כיצד יודעים ומנביעים את הצעד הבא? מהי ‘בעיה’ ומה היא מבקשת? מה/איך קושי רוצה להוליד/להיוולד? כיצד משוחחים? מה מתרחש בשיח? כיצד האדם כמורכבות של אורגניזם חי, יכול לברוא דרך שפה ומילים? כיצד גוף מתנסח?

כיצד לא נותנים ל’ציבורי’ להכתיב לנו את ה’שפה’/ מה לומר/איך לומר? כיצד אנו יכולים לנסח את מה שאנו עצמנו מבקשים לשמוע? מה זו שפה אישית? כיצד עומדים על הקצה החי- שבתוכו רוחשת הלבה של המורכבות המובלעת- ומולידים עולם? כיצד בונים עולמות חדשים, דרך הבניה של תאוריות חדשות?

דנה גניהר למדה את ההתמקדות בניו-יורק והוסמכה כקורדינטור מטעם המכון הבינלאומי להתמקדות.

ב 15 שנים האחרונות היא מלמדת את ההתמקדות ואת הפילוסופיה במוסדות שונים בארץ ובחו”ל, ובמהלך השנים הכשירה דור של מורים ותלמידים ברחבי הארץ.

כיהנה כחברה בוועד המנהל של המכון הבינלאומי להתמקדות בניו-יורק, וכיום היא אחראית מטעם המכון לאיסוף כתביו של ג’נדלין שטרם ראו אור. דנה מלמדת בין היתר את הקורס ‘התמקדות בתהליך היצירה בסטודיו’ בפקולטה לארכיטקטורה בטכניון וכן במסלול לחדשנות ויזמות במכללת תל חי.