מפגש הכרות עם ההתמקדות לקראת קורס בסיס

מוזמנים למפגש הכרות עם ההתמקדות במבט רחב, לפי גישת על שפת היש.

לפרטים נוספים ורישום למפגש: 

https://lp.vp4.me/psxr

מפגש ההכרות הוא לקראת קורס התמקדות בסיס שיתחיל ב 11.10.21

לפרטים נוספים על ההתמקדות: https://lp.vp4.me/pnyy