תכניות מכון 'על שפת היש' לשנת 2020-2021

מכון 'על שפת היש'

על האפשרי במאה ה-21: לקראת מודלים חדשים.
גישה שפותחה על ידי דנה גניהר וברוך ברנר.

על שפת היש היא סביבה למחקר ולמידה של ‘המבקש להתגלות’, ברוחו של הפילוסוף יוג’ין ג’נדלין, אבי תורת ההתמקדות (Focusing).

“על שפת היש” יוצרת תחביר חדש משלוש שפות, המבקשות את ‘היותר’: שפת הסוד היהודית, הפילוסופיה של ג’נדלין, ואמנות ההופעה – תנועה, קול ודימיון.

‘על שפת היש’ הינה הזמנה  לאדם להפעיל את החוכמה הטמונה בו; להיפגש עם אוצרותיו ועם הידע החי בהתנסות חייו. מטרתה לאפשר לאדם את התנועה הבאה….. ממעמקים. לימוד עצמו כ”יש מתהווה”.

‘על שפת היש’ היא פעולה החותרת להרחיב את התמונה הפנימית של “מיהו האדם”. המודל החדש אינו עוד ידע או תוכן. מהותו היא האופן בו אנו פוגשים ידע או תוכן. יהא אשר יהיה.

‘על שפת היש’ מלמדת הקשבה, התבוננות, יצירה. סוגי תהליכים בהם האדם מנביע תנועות, הנושאות קדימה את המבקש להופיע, בכל תחומי החיים. זו דרך העושה צירופים חדשים בין גישות וכך משחררת מהיצמדות לתוכן אחד ופותחת הבנה חדשה בתוכן אחר.

“ככל שאדם מבין יותר, מורכבות רבה יותר מגיעה לאירוע הבא … משהו חדש יובן מהר יותר, ויופיעו יותר נתיבי חקירה ורעיונות חדשים”.

מכון “על שפת היש” מציע מגוון אפשרויות למפגש:

קורסים שנתיים, סדנאות קצרות, תהליכי ליווי לארגונים, ואפשרויות שונות לחברותא לומדת, נודדת, נוכחת ויוצרת. 

 – לקורסים ולמפגשי הלימוד הקרובים 

לתכנית ההסמכה בהתמקדות

 

על שפת היש’: לימודים מקוונים

התמקדות  / מיומנויות תפילה / חבורת זוהר

לרשימת הקורסים המלאה באונליין 

" לְהַנְחִיל אֹהֲבַי יֵשׁ וְאֹצְרֹתֵיהֶם אֲמַלֵּא" (משלי פרק ח כ"א)

ההשראה ל‘על שפת היש’ נולדה מהמפגש בין שלוש שפות המבקשות את ‘היותר’:

 • הפילוסופיה של ג’נדלין
 • שפת הסוד היהודית
 • שפת האמנות (תנועה, קול ודמיון)

הפילוסוף יוג’ין ג’נדלין מאוניברסיטת שיקגו, יצר הבחנות מרתקות, מושגים, ופרקטיקות (התמקדות,TAE, ועוד), המאפשרים לאדם  ליצור עדינויות מתוך מורכבות; שפת האמנות נולדה מהבנות של יוצרים אשר ניתחו לעומק והמשיגו תהלכי יצירה, התגלות והופעה; שפת הסוד הינה חכמה עתיקה של התבוננות והמשגה בתהליכי הבריאה במיקרו ובמאקרו.  

‘על שפת היש’ חותרת לפתוח אותנו לתנועות ראשוניות:
תנועות המאפשרות לאדם את הפליאה; את השהיה בלא ידוע אך המורגש; את ההקשבה למעמקים שמעבר לניסוח; את החכמה שבהיגיון המוחש והלא ממולל; את ההיפעמות מההגיונות של הטבע ולאו דווקא של השכל.

תנועות אלו מעוררות מחדש את האמון בכוח ההתכוונות, הבקשה, ההיפתחות אל היותר, אל חוכמת הגוף….. והן שמולידות באדם את האפשרות להשתמש בשפה באופן חי – כדי לשאת הלאה את התחדשות חייו.

על שפת היש מטפחת את האפשרות להיפתח לחוכמה הפעילה במסורות שונות – סיפורים עתיקים – פילוסופיות חדשות – מבלי להצר את עצמנו רק לאחת מהן. זו דרך המצביעה על האפשרות לעשות תנועת חיים משמעותית בתוך כל רשת/גישה/חוכמה בעזרת העקביות הפנימית לה ללא צורך להדוף את האחרת. דרך העושה צירופים חדשים בין גישות וכך משחררת מהיצמדות לתוכן אחד ופותחת הבנה חדשה בתוכן אחר.

“ככל שאדם מבין יותר מורכבות רבה יותר מגיעה לאירוע הבא … משהו חדש יובן מהר יותר, ויופיעו יותר נתיבי חקירה ורעיונות חדשים”.

חינוך ויצירה בשטנברג, גרמניה
'על שפת היש' בשטנברג, גרמניה
'על שפת היש' איזמיר, תורכיה.
'על שפת היש' איזמיר, תורכיה.
תמונה: על שפת היש, סדנת שלושה ימים לאמנים מכל העולם בכפר ליד איזמיר, תורכיה.

א. 'על שפת היש' - קורסים שנתיים

1. אמנות.התמקדות.תפילה:

קורס המשלב תנועות מיטיבות שהתפתחו לאורך הדורות. תנועות שנועדו לעזור לאדם להרחיב את תמונת חייו ואת דרכי מגעו עם העולם. התפיסה ממנה נבנה הקורס רואה את האדם כיצור מרובד שאינו נדרש לצמצם את עצמו לגישה או לשיטה אחת. לאורך הקורס נלמד ונתנסה בפרקטיקות הבאות מעולם ההתמקדות, הסוד והיצירה. נראה איך הן פותחות אותנו לזרימת החיים ולחוכמה המגיעה מעבר להמשגות ולתפיסה המוכרת.

2. אמנות ההתמקדות:

התמקדות היא הקשבה לעושר לא מובחן המתהווה בתחילה כתחושה גופנית מורגשת . תשומת לב והקשבה למשמעות המורגשת הזו ומתן ביטוי לה בשפה, מחוללים שינוי עמוק בהבנתנו ובאופן בו אנו חווים את מצבי חיינו. בקורס נלמד ונתרגל עדינויות ליבה של תהליך ההתמקדות ושל הפילוסופיה בבסיסה.

3. מיסטיקה יצירתית:

 קורס המאפשר למידה והתנסות בתנועות הפנימיות של התודעה. אלו תנועות שקבלו הבניה לאורך הדורות בתרבויות שונות ובשפות עשירות על ידי אנשים בעלי רגישות מיוחדת ויצירתית לנסתר. אנשים אלו הולידו סמלים ויצרו מבנים תהליכיים ללא תוכן, אשר מאפשרים זרימה, יצירה והולדה של החיים למרחבים חדשים. לאורך הקורס נקרא ונתרגל טקסטים מתוך תורת הסוד היהודית (העוסקים בשפת הספירות, הפרצופים, העולמות, הנפש. מתוך ספרות הזוהר ועוד). כמו כן נשלב מונחים וחכמה מתרבויות נוספות. מטרת הסדנה לאפשר לאדם הכרות עם שדה התודעה כשדה פעיל המאפשר כוונה, דימוי ושפה.

4. סיפורים מרפאים:

עבודה תהליכית עם סיפור שבעת הקבצנים של ר’ נחמן מברסלב. סיפור מרפא הינו סיפור פעיל.
סיפור פעיל הוא כניסה לארץ לא נודעת אך פוריה, שיש בה ידע מובלע נרחב שאנו לומדים להקשיב לו בעזרת ההתמקדות. זהו סיפור שהקריאה בו יוצרת טרנספורמציה מורגשת.

5. להתחיל מבראשית:

בקורס נפגוש סיפורים המעוררים בנו שאלות ותמיהות שבכוחן להצמיח תנועת חיים.  בקורס נבקש לחזור ולִתְמוֹהַּ את השאלות הגדולות. התמיהה הינה פעולה המסירה וילון ומאפשרת להרחיב את המצומצם עד לגבולות הלא נודעים שלו.
האם קריאה פעילה בסיפורי חוכמה עתיקה יכולים לעורר התחדשות, גילוי וחקירה בתחומי חיינו? השפות עתיקות ניסו לחוש את ‘הגדלים’ של האדם, הן לא עסקו בהגדרה שלו, אלא ניסו לספר אותו, את עצם היותינו שהוא ללא הגדרה.
בקורס נקרא בסיפורי בראשית כאילו הם סיפורים שהגיעו אלינו מהעתיד ללמדנו על ההווה. נקרא את סיפורי הבריאה מתוך קשיבות חשופה למילים, ונקשיב לחיבור המופיע שבין הסיפור לעולמנו האישי. נעבוד בעיקר בעזרת כלים שפיתח הפילוסוף יוג’ין ג’נדלין אבי שיטת ההתמקדות, ונלמד כיצד מבטו הייחודי של כל אדם, וכן התנסות חייו העשירה, טומנים בתוכם ידע מרחיב חיים.

ב. 'על שפת היש' - בית הספר לאמנות ההופעה - Playing Forward

אמנות ההופעה מציעה גישה ייחודית לתהליך היצירתי המבוססת על ההבנה שבכל אדם, בכל סיטואציה ובכל סיפור, טמונה מורכבת מובלעת שאינה ידועה עדיין. תהליך היצירה נובע מהיכולת של היוצר והמבצע להיות פתוח לשדה הזה. זהו שדה הניתן לחישה, וההקשבה אליו היא שמולידה את תהליך היצירה הנובע ומקבל דימויים, מילים, מבנים וצורות.

תהליך יצירה איננו שרירותי, אלא דורש מהאדם/ היוצר/ המבצע, לדעת להיות בקשב רב חושי, להכיל במתינות את ה’לא ידוע’ המתפענח/הנברא, וכבצלאל חכם הלב המקראי לדעת את סוד ה’צמצום’, לדעת את סוד הבריאה בדימוי, במילים, בתנועה ובסיפור.

אמנות ההופעה הינה מתודה הנלמדת בתוכנית עומק דו שנתית , וחלקים ממנה מוצעים כסדנאות קצרות מועד.

תוכנית זו מיועדת ומומלצת עבור:

 • יחידים הרוצים לפתח את הכוח היצירתי בחייהם.
 • אמני במה המבקשים אחרי המשגה וליווי תומך יצירה, בכדי להוליד את הכוחות היצירתיים או הידע המקצועי שבהם לשלב הבא.
 • אנשי טיפול (בעיקר מטפלים ביצירה) המבקשים כלים המאפשרים תהליכי עומק רב ממדיים, המחוללים אימפקט שמעבר למוכל בשפה או בהבנה הלוגית המוכרת.
 • אנשי חינוך, המבקשים אחר כלים יצירתיים בתהליך הלימודי. תהליכים המשלבים את המימד החושי, והרגשי, המחשבתי, היצירתי, הרוחני.
 • ארגונים, המבקשים לתת מקום לאנושי להופיע במרחב ולהשפיע והרוצים להתבונן באופן יצירתי בתהליכים המבקשים שינוי.

ג. 'על שפת היש' - בית ספר לתפילה

מטרת בית הספר: לעורר מחדש את תנועת התפילה בעולם כתנועה טהורה של מהות האדם- הנקייה מלבושים של תרבות, תאולוגיה, אמונות- ואשר מאפשרת לאדם חיים מלאים יותר.

בית הספר לתפילה שם לנגד עיניו את השאלות הבאות:
מהי תפילה?
כיצד אפשר לנוע מעבר לפיצול שהותיר אותנו ‘נטולי תפילה’?
כיצד אנו יכולים לפתוח את עצמנו לסוג של תפילה הקיימת במעמקי הטבע האנושי שלנו?
כיצד אפשר לפתוח מחדש מושגים ותפיסות שצמצמו את מלוא הפוטנציאל של תנועת התפילה?

בית הספר נוצר מתוך הצורך לתת כלים לתפילה הן לאנשים שהתפילה היא חלק מחייהם בצורות שונות והן לאלו שהתפילה נותרה מחוץ לעולמם. בית הספר שם לעצמו מטרה לעבוד עם כל אדם בעולם ללא הבדלי תרבות או אמונה. בית הספר קם מתוך מפגש בין הפילוסופיה של ג’נדלין ופרקטיקות מעולם ההתמקדות, כלים מתוך העולם של המיקרו-פנומנולוגיה, המיסטיקה היהודית, ופרקטיקות מעולם האמנות. הקורס מציע מיקרו צעדים לעולם התפילה הפותחים את עדינויות התפילה ומאפשרים תפילה גם ל’לא מתפללים’.

ד. 'על שפת היש' - סדנאות קצרות וסופי שבוע

1. תפילה ללא מתפללים:

הסדנה צמחה מתוך הצורך להרחיב את המבט ולהכיר מושגים חדשים וכלים לתפילה, הן לאנשים שהתפילה היא חלק מחייהם בצורות שונות והן לאלו שהתפילה נותרה עלומה עבורם אך מעוררת סקרנות.
מטרת הסדנה היא לעורר מחדש את תנועת התפילה כתנועה המשוחררת מלבושים של תרבות, תיאולוגיה, אמונות.

עם השנים, תנועות יסוד בנפש האדם אשר בדרך כלל מצאו את מקומם בתרבות הדתית, זוהו עם המרחב בו הם נוצרו, והוצאו ונותרו מחוץ למרחב חייהם של רבים. במהלך הסדנה נעקוב אחר תנועות הטמונות בנו, ואחר דרכים בהן האדם כיצור נובע: חש, מקשיב, ובורא בצרופי מילים את השער למעמקי חייו. סדנאות שפת היש נועדו לייצר מרחב בו אנו לומדים מודל חדש להתייחסות לחיינו. מודל שלא בא להוסיף תוכן אלא ללמד צורת התיחסות אחרת לחיים הנובעים וטמונים בכל רגע ורגע.

“להיות אדם מתפלל פירושו להיות אדם המוכן לחוש, להכיר, להפנות תשומת לב וכוונה; להקשיב, לנסח ולצרף אותיות; ואז לאפשר לכוחות העשייה להתרקם מתוך המורכבות וליצור את עצמו כמשכן לנביעה…”

(מתוך הספר ‘יומנו של מתפלל’/ברוך ברנר)

2. על שפת היש: מבוא

“מַיִם עֲמֻקִּים עֵצָה בְלֶב אִישׁ, וְאִישׁ תְּבוּנָה יִדְלֶנָּה.”(משלי כ,ה)

שפת היש היא שפה של נביעה ובריאה מתמדת. היא תרה אחר ה’יותר’ הטמון במציאות, מתוך רצון לפתוח בה אפשרויות חדשות. היא מאפשרת לדבר מתוך ‘שדה של מורכבות חוויתית’ החי במילים ובנו.
בסדנה נלמד-נחווה טקסטים ומושגים מתוך הפילוסופיה של יוג’ין ג’נדלין, הידוע בעיקר כיוצר שיטת ההתמקדות, בצד טקסטים מתוך תורת הסוד היהודית (זוהר, האר”י, ר’ נחמן) ונחקור כיצד החיבור ביניהם מחולל את שפת היש.
בעולם היהודי- בעיקר בתורת הסוד- אנו מוצאים הצעות למודלים חדשים של חיים. המפגש בין מודלים אלו לבין הפילוסופיה של ג’נדלין התגלתה כמפגש מרתק המאפשר לשאת את המודלים הללו קדימה אל עבר חיי היום יום.

“מאחורי כל שגרה חברתית… ישנו שדה חדש של מורכבות חווייתית. אנו לומדים איך להתנהל בטריטוריות החדשות הללו, לא על ידי אכיפת מערכת חדשה של כללים והרגלים, אלא מתוך כניסה לתוך ודיבור מתוך, אותה מורכבות חווייתית”.

ג’נדלין

3. חוכמת האפשרי

מהו הדבר הבא אותו חיי מבקשים?
 כיצד האדם יכול לפתוח שער למבקש לבוא?
מהי החכמה הבוראת את השער?


‘חכמת האפשרי’ היא חוכמה של ‘תנועות לא הכרחיות’, שאינן תדירות, הפותחות  שער לעתיד-לבוא.
בסדנה נלמד נלמד יסודות חדשים בהם האדם יכול להיות שותף בבריאתו. נכיר מבנים בסיסיים של הקבלה המאפשרים חשיבה תהליכית, נעבוד עם מושגים מרתקים של ג’נדלין: leafing ,Stoppage, held  והאני ‘ללא תוכן’. נתנסה בתנועות עדינות של ההכרה הפותחות שער ל’עתיד- לבוא’, ומאפשרות תנועה  מעבר  למצבים של נתק, תקיעות, ספק ובלבול.  
הסדנה בנויה מלוגיקה של הרמוניה: מארג של טקסטים קצרים של חוכמה עתיקה מעולם הסוד היהודי, מושגים של הפילוסוף יוג’ין ג’נדלין, התנסויות ברוח ההתמקדות והרחבת חווית הנוכחות דרך תרגילי קול, תנועה ודימיון.

” כשאתם מתמקדים…אתם לא מצפים לשינוי, אתם מחוללים אותו בעצם פעולת ההתמקדות”

(ג’נדלין)

4. מיסטיקה יצירתית
על סוד האדם הנובע

“בקדושה – אין גוזמא במציאות.
כל המצויר והמדומה והאפשר להיות בציור – הוא באמת מצוי…”
(ערפילי טוהר-הרב קוק)

שפת סוד הינה חכמה הנובעת מתוך התנועות הפואטיות או האפשריות של האדם, הנוצרות מעצם היותו מסוגל לעשותן. המיסטיקה/שפת הסוד, הינה שפה/דימויים/סמלים/משלים/מבנים ‘ללא תוכן’, המאפשרים תנועה המחוללת תהליך, דרכה החיים נובעים בדינמיות מתחדשת.

 • מהן התנועות האפשריות של האדם?
 • האם מיסטיקה היא תנועה הנבחנת דרך מושג כמו ‘אמת’, או שזו תנועה יצירתית הנובעת מה’אפשרי’ של האדם, תנועה הבוראת את עצמה?
 • האם תורת הסוד מבקשת את הרצינות ו’כובד ראש’ של האוחז בקיים, או את האומץ שבחופש והכנות של האמן היצירתי?
 • האם מיסטיקה הינה גילוי של העולמות העליונים, או תנועות הכרתיות/תודעתיות אשר ברגע שהן נעשות הן מחוללות התרחשות?
 • כיצד מרחב מתקיים, מתגלה או בעצם נוצר- רק שאני מפנה את הכרתי אליו?
 • מה הדיאלוג הנוצר בין האדם והיצירה? מה ‘מדבר חזרה’ אל היוצר מתוך היצירה/העולם?

במהלך הסדנה, נלמד ונתנסה בתנועות הנבראות עם עצם תנועתן, נלמד כיצד נולדים דימוי וסמל וכיצד הם מחוללים תנועה בתוך ה’אני ללא תוכן’, ובמרחב הלא רווי. נלמד בדרך ההרמוניה: קטעים מתורת הסוד (ספירות, פרצופים, עולמות). נפתח ונתרגל מושגים והבחנות מתוך הפילוסופיה של ג’נדלין (אני ללא תוכן, held, היותר המוחש/פלט סנס…). נתרגל מצבים צלולים מרחיבי הכרה ותחושה, בעזרת פרקטיקות מעולם היצירה: תנועה, קול, דמיון.

“התיקון נעוץ בחירות המיסטית, כשחטא ‘והייתם כאלוקים’ יהפוך לשאיפה לגיטימית… חירות זו נובעת מהאינסוף עצמו, שהנו כה גבוה עד שאיננו יכול אפילו להיות מקור לעולמות”

(הרב שג”ר לוחות ושברי לוחות 102-104)

ה. 'על שפת היש' - תהליכי ליווי ויצירה לארגונים

‘האדם הוא יותר- הארגון הוא יותר’:

קורס ייחודי המיועד לארגונים, המתרגם מודלים חדשניים שפיתח הפילוסוף והפסיכולוג יוג’ין ג’נדלין לעבודה עם ארגונים. מודלים אלו נועדו לסייע לארגון לפתח את ה’אפשרי הבא’ שלו, תוך מתן דגש על האנושי בארגון ועל פתיחת ה’יותר’ שבכל אדם. כותרות כמו ‘בעיה’ או ‘אתגר’ מתחלפות ב’טמון’ וב’אפשרי’.

ההנחה הבסיסית של המודל החדש היא, שאדם הנמצא בסביבה, חי בתוך ‘מורכבות מובלעת’ שרובה טמונה ולא מנוסחת. המורכבות מכילה יותר ממה שהוא יכול לחשוב, ומה שהוא חושב או יודע – הוא יותר ממה שהוא בדרך כלל מצליח לנסח. כיצד ניתן לפתוח ידע טמון זה?

משאלות לב, בעיות, אי נחת, הינם סימפטומים של פוטנציאל מיטיב המבקש לעלות אל פני השטח. מהם התהליכים היכולים לאפשר זאת?

‘ארגון’ כמו כל אדם פרטי הוא גוף חי שיש לו את האימפליסט שלו – מושג שניסח ג’נדלין המתייחס לשלב הבא והלא מנוסח עדיין בכל אדם וסיטואציה. ההקשבה לאימפליסיט היא שמאפשרת להוליד את ה’אפשרי הבא’ של הארגון.

כמו בחיי היחיד כך גם בארגון, ללא הקשבה לאימפליסיט- לא רק שהיצירתיות מצטמצמת ומדללת, אלא האפשרויות החדשות באמת – אינן מופיעות.