ספרים מבית ׳על שפת היש׳

ספר איגרת של אהבה

איגרת של אהבה

מיומנו של מתפלל

ספר חדש מאת ברוך ברנר המתאר מסע אישי ארוך שנים אל תוך סוד התפילה ושוזר בתוכו צעדים עדינים של דרכי העבודה.

היה זה איש פלא שחי בעולם כתפילה מהלכת. מתוך שיחותינו הרבות הבנתי כי בחירתו להיות אדם מתפלל הייתה בעבורו בחירה בחיים הקשובים־ופתוחים, בכל עת ובכל שעה, אל ה”מֵעבר”…חיים אשר הפכו מבחינתו את העולם, מעולם “הזה” לעולם של “התגלות” ההולך ומתגלה כל הזמן״.

 

מיומנויות תפילה - ספרון

 

 
 

מיומנויות תפילה

האדם המתפלל הוא האדם המוכן לחוש, להכיר, ולהפנות תשומת לב למתגלה מתוך האינסופי;  ליצור את עצמו כמשכן לנביעה ואז לאפשֵר לכוחות העשייה להתרקם מתוך המוּרכבוּת אל העולם.
הקורס ‘מיומנויות תפילה’, והספרון המלווה הם פרי עיסוק רב שנים במצבי הכרה ובתהליכי תפילה. מטרתם להקנות .כלים ראשוניים בחוכמת  עבודת התפילה היכולה להוות שער להמשך התפתחות האדם

האדם שעל הכסא

* ניתן לרכוש רק גרסה דיגיטלית*

הצעה לחגי תשרי

החגים הם מרכז משמעותי מאוד בחייו של אדם, הן מבחינה אישית והן מבחינה קהילתית. במהלך החג האדם מבלה שעות רבות בתפילה, והקהילה נאספת לזמן ארוך של שהות משותפת בעבודת הלב. החג הוא הזדמנות גדולה, אך כדי שהיא תתממש ולא רק תעבור מעלינו כ”אור מקיף”, האדם על פי רוב זקוק להכוונה, להדרכה ופעמים אף לתרגול.

הספר בנוי מנוקדת המוצא של ‘האדם שעל הכסא’ ומטרתו לתת מבט חדש על החגים, וכן לתת כלים לדרכי העבודה, בכדי החגים יוכלו לפגוש את ממשות חייו של האדם.