אמנות ההופעה

אמנות ההופעה: Playing Forward

אמנות ההופעה: Playing Forward

ימי שלישי במרכז תמהוודה בראש פינה. מוכר כשעות השלמה בתאטרון לתלמידי דרמה תרפיה.

אמנות ההופעה – הרחבה

אמנות ההופעה – הרחבה

הקורס אמנות ההופעה מציע גישה ייחודית המבוססת על ההבנה שבכל אדם, בכל סיטואציה ובכל סיפור, טמונה מורכבת מובלעת שאינה ידועה

אמנות ההופעה: Playing Forward

אמנות ההופעה: Playing Forward

קורס אביב קצר באזור טבעון מפגש ראשון: 6.5.20 הבמה היא שדה פעיל, רגיש, בו מקשיבים, חשים, מגיבים- בוראים עולמות. היצירה

מבוא לקורס אמנות ההופעה – Playing Forward

מבוא לקורס אמנות ההופעה – Playing Forward

הקורס אמנות ההופעה מבוסס על ההבנה שבכל אדם, בכל סיטואציה ובכל סיפור, טמונה מורכבת מובלעת שאינה ידועה עדיין. תהליך היצירה