אמנות ההופעה

אמנות ההופעה – הרחבה

הקורס אמנות ההופעה מציע גישה ייחודית המבוססת על ההבנה שבכל אדם, בכל סיטואציה ובכל סיפור, טמונה מורכבת מובלעת שאינה ידועה