התמקדות

התמקדות כמהפיכה

מכווני תשומת לב. התמקדות כמהפכה/אבולוציה: ההתמקדות רואה באדם יצור חי ומתהווה המוזמן בכל פעם לְחדֵש. לשם כך ההתמקדות מבקשת מהאדם: