כללי

חוכמת ה- Instancing: חלק א

בחירת Instance נועדה לעזור לנו להתרחק משפה ציבורית, מתבניות לוגיות, מהכללות דלות בפרטים, ולצלול אל תוך ניסיון חיינו העשיר .