ללא קטגוריה

אדם, שפה ו TAE

קיים פער בין השפה בה אנו מנסחים את הידע שלנו, לבין מה שאנו ‘יודעים’ כידיעה אישית, מתוכה אנו חשים את

שדה הבקשה

באמנות התפילה אנו לומדים להקשיב ל’שדה בקשות חיי’. בספרו ׳מיומנו של מתפלל׳ מרחיב ברוך על המשמעות והחשיבות של הקשבה זו: