מאמרים

אדם, שפה ו TAE

קיים פער בין השפה בה אנו מנסחים את הידע שלנו, לבין מה שאנו ‘יודעים’ כידיעה אישית, מתוכה אנו חשים את

חוכמת ה- Instancing: חלק א

בחירת Instance נועדה לעזור לנו להתרחק משפה ציבורית, מתבניות לוגיות, מהכללות דלות בפרטים, ולצלול אל תוך ניסיון חיינו העשיר .