מאמרים

אמנות ההופעה – הרחבה

הקורס אמנות ההופעה מציע גישה ייחודית המבוססת על ההבנה שבכל אדם, בכל סיטואציה ובכל סיפור, טמונה מורכבת מובלעת שאינה ידועה

התמקדות כמהפיכה

מכווני תשומת לב. התמקדות כמהפכה/אבולוציה: ההתמקדות רואה באדם יצור חי ומתהווה המוזמן בכל פעם לְחדֵש. לשם כך ההתמקדות מבקשת מהאדם: