קורסי אודיו לרכישה

קורס אודיו:  ‘מיומנויות תפילה’

קורס אודיו: ‘מיומנויות תפילה’

קורס אודיו: ‘מיומנויות תפילה’ התפילה היא תנועה טבעית, בה האנושי נפתח אל מעבר לכל קטגוריה ולכל הגדרה – אף של

קורס אודיו:  ‘האדם על הכיסא’

קורס אודיו: ‘האדם על הכיסא’

קורס אודיו: ‘האדם שעל הכיסא’ חגי תשרי בדרכי העבודה וההשגה פיתוח והנחייה: ברוך ברנר ודנה גניהר הקלטות אודיו של סדרה