התמקדות קשובת אירועי חיים

Instancing Based Focusing

“מים עמוקים עצה בלב איש, ואיש תבונות ידלנה” (משלי כ’, ה’)

בעקבות שנים רבות של לימוד והעמקה של הפילוסופיה של ה implicit וחוכמת היצירה, פיתחנו את ההתמקדות בגישת:

Instancsing Based Focusing


מהי ההתמקדות בגישת IBF?
Instance היא מילה שג’נדלין הפך למושג תיאורטי ויישומי. Instance היא מקרה, התנסות, התרחשות ספציפית שבה משהו באמת קרה. אירוע בו נכחתי בגופי, אותו חוויתי בהתנסות ישירה.
מה יש באירוע קונקרטי? מדוע שמנו דגש על Instancing?
בחירתנו להתוות כך את לימוד ההתמקדות מבוססת על הבנתנו את ה’פרויקט‘ של ג’נדלין המבטאת בתמציתיות באמירתו המפורסמת:

We think more than we can say.
We feel more than we can think.
We live more than we can feel.
And there is much more still.

אנו חושבים יותר מכפי שאנו יכולים לומר.
אנו חשים יותר מכפי שאנו יכולים לחשוב.
אנו חיים יותר מכפי שאנו יכולים לחוש.
ועדיין יש לאין שיעור יותר.

איך מה שאנו יכולים לומר לא יחצוץ ביננו ובין מה שאנו יכולים לחשוב?
איך מה שאנו יכולים לחשוב לא יחצוץ ביננו ובין מה שאנו יכולים לחוש?
ובעיקר, איך נגיע וניגע ב” ועדיין יש- לאין שיעור- יותר”?
הפניית תשומת הלב ל instance של חיים פותחת לפני האדם אזור שלם של משמעות מורכבת מובלעת. Implicit Intricacy בשפתו של ג’נדלין. ב instance יש חוכמה ייחודית, העומק והמורכבות של מה שקרה לנו לא מתמצה בשום המשגות שיש לנו עד כה. זהו המודל החדש.

“בכל רגע של חיים אנושיים קיימת מורכבות עצומה, שאינה גלויה עדיין והיא זמינה לנו בהתחלה רק כאיכות תחושתית לא ברורה. לכן כשאנו נכנסים לאיכות התחושתית של הרגע – יש עולם שלם של מורכבות עצומה ומדויקת. כשאנו אומרים משהו, כל דבר, הוא נובע מהמורכבות המובלעת העצומה הזו, לכן אנו יודעים רק את הקצה של מה שאנו מתכוונים אליו. ההתמקדות פותחת עבורנו את היותר.” (מצוטט מתוך שיחה של ג’נדלין עם אן).

במודל הישן, האדם מפתח ורוכש ידע/פראדיגמות/חוכמות, ומתחיל לחיות את מה שהוא כבר ברא וייצר ולא חוזר לקשב הפותח אל מעבר לכל ‘זה’.
איך מה שהתרבות ניסחה לא יחצוץ בפני מה שאנו יכולים לחיות?
איך ‘האמיתות המדעיות’ לא יחצצו ביננו ובין המגע הישיר עם ה’יותר’?
האם שכחנו את יכולת האדם שבנו כ’יוצר’? את היכולת של האדם ליצור ולברוא באופן מתמיד מתוך חייו?
איך ניתן לחזור לקשב הפתוח כדי ליצור ולברוא את חיי מתוכם? כיצד הכניסה למורכבות המובלעת של החוויה, מעבר לכל המשגה, מעבר לחשיבה הלוגית ותבניות הידיעה הקיימות, יכולה להוות תשתית למודל חדש דרכו אנו נחייה את חיינו?
לשם זאת ועוד… פיתחנו את גישת ההתמקדות מבוססת קשיבות לאירועי חיים.