חיים הם תמיד היווצרות חדשה

“…זה מה שהחיים הם, הם מתקיימים וממשיכים עכשיו.

וזה לא יכול להתנסח במונחים של מקום, זמן וצורה. 

חיים הם תמיד היווצרות חדשה. הגוף יוצר את עצמו כרגע ממש. גופך יושב שם יוצר את עצמו הלאה. הוא בהחלט בעל צורה בכל המובנים האלו שאנחנו מאד זקוקים להם לרפואה ולמטרות אחרות, אבל הוא יוצר את עצמו באופן רענן עכשיו.

כאשר אתם פשוט יושבים שם וחושבים הוא ממשיך ויוצר את עצמו הלאה.

ולא רק שהוא יוצר את עצמו הלאה, אלא באופן הייחודי שבה אני ‘משתמש’ במילה ‘ידיעה’ אני רוצה לומר שהוא אף יודע אודות איך שהוא יוצר את עצמו הלאה, אבל זו טעות.  

מפני שאין זו ידיעה ‘אודות’ – יש סוג אחר של ידיעה שהוא לא ‘אודות’ משהו נפרד, ‘שם’,  שאנחנו מפה רואים ואומרים כן, אנחנו יודעים את זה…יש סוג של תודעה שמתפתחת, שיש בה את כל ההיווצרות (forming) כבר בתוכה…” (ג’נדלין, מתומלל מהרצאה). 

התמקדות במבט רחב‘ היא פרקטיקה, אבל היא גם דרך המאפשרת הגברת הרגישות כלפי תנועת החיים הנוצרת כל הזמן. בהתמקדות במבט רחב, אנו לא רק מפנים תשומת לב למופע ספציפי של תהליך החיים בתוך נושא מסוים, אלא אנחנו מתרגלים תשומת לב לעצם תהליך החיים המתרחש ונובע .

הפניית תשומת הלב לחישה של גוף חי הנוכחת בכל רגע ובכל אינטראקציה, מאפשרת לנו פתיחה של ה’יותר’ של עצם תחושת החיים עצמה, ולא רק את ה’יותר’ של אירוע ספציפי עליו אנו רוצים להתמקד. 

“אנו חושבים יותר מכפי שאנו יכולים לומר.

אנו חשים יותר מכפי שאנו יכולים לחשוב.

אנו חיים יותר מכפי שאנו יכולים לחוש.

ועדיין יש לאין שיעור יותר.”

האם אנו ערים לנביעת החיים המתמשכת תמיד? כמה אנו מאפשרים לעצמנו להיות בנוכחות רחבה? כיצד חווית החיים פותחת צעדים המאפשרים את ה’יותר’ באינטראקציה ביננו לבין אחרים?

במהלך החודשים הקרובים, אנו עומדים לפתוח קורסי המשך והעמקה , המאפשרים לנו להעמיק לא רק במורכבות עצמה של תנועות ההתמקדות אלא אף  לאפשר פתיחה של  החיים למקומות שאין להם שיעור

“חיים תמיד נוצרים באופן רענן, וזה כולל את תהליכי החשיבה, הדיבור והתמקדות…תמיד יש את הצעד הבא”