היוצר נוצר: Playing Forward

יצירתיות אינה מקצוע אלא  היא טבעו של האדם ואופן של קיום.

רבים חשים שאופן קיומם בעולם, או השדות בהם הם פועלים, אינם מספקים מרחב בו מה שהם  חשים כ’יותר’- אשר פעמים גם ייתפס כ’לא ראלי’, ‘לא הגיוני’, ‘לא פרודוקטיבי’ וכיוב”ז- יוכל להתגלות ולהופיע. רבים מהם אשר חשים את ה’יותר’ הנובע בהם באופן תמידי, מחפשים אחר שפה, כלים וסביבה אשר תהווה חממה להולדה שלהם.

בשדה היצירה בו האדם מעניק זמן להתגלות הייחודית הקיימת בו בבסיס הווייתו. זהו המרחב בו אני יכול להאמין, להתכוונן, לצמוח, ואף להוסיף ולבורא דבר חדש בעולם.

שדה היצירה מאפשר לאדם לנכוח שהוא ‘נידון ליצירה’. ומעבר לפעולה שנקראת לפגוש תרבות, או יצירה כ’פרודוקט’, האדם נוכח שביכולתו ליצור תרבות אקטיבית ביחסו לחייו, לחיים…

אמנות ההופעה מציעה גישה ייחודית לתהליך היצירתי, המבוססת על ההבנה שבכל אדם, בכל סיטואציה ובכל סיפור, טמונה מורכבת מובלעת שאינה ידועה עדיין. תהליך היצירה נובע מהיכולת של היוצר והמבצע להיות פתוח לשדה הזה. זהו שדה הניתן לחישה, וההקשבה אליו היא שמולידה את תהליך היצירה הנובע ומקבל דימויים, מילים, מבנים וצורות.

תהליך יצירה מבקש מהאדם/ היוצר/ המבצע, לדעת להיות בקשב רב חושי, להכיל במתינות את ה’לא ידוע’ המתגלה/ המתפענח/הנברא, וכבצלאל חכם הלב המקראי לדעת את סוד ה’צמצום’, לדעת את סוד הבריאה באופנים שונים: בדימוי, במילים, בתנועה, בסיפור ועוד…. 

 

מקורות השראה

יז’י גרוטובסקי: חוקר תרבות ויוצר, אשר בעבודתו חקר מרחבי תשתית באדם, אשר אינם מותנים חברתית ותרבותית; הנחשפים דרך via negative””- הסרה של החוצץ ומתן מקום למתגלה.  הסדנאות מבוססות בעיקר על מחקריו בשנותיו האחרונות אותם הקדיש לחקר האמנות ככלי (Art As Vehicle). לשלב זה השלכות רבות על תפקידה של האמנות ככוח מצמיח וככוח מרפא.

יוג’ין ג’נדלין: פילוסוף ופסיכולוג אבי שיטת ההתמקדות. ג’דנלין פיתח שתי פרקטיקות מרכזיות  האחת היא ההתמקדות והשניה TAE (Thinking At The Edge). במהלך הקורס נעבוד בעיקר עם הTAE פרקטיקה ייחודית המלווה את האדם בחקירה ובניסוח של הידיעה הגנוזה בו, ומסייעת לאדם דרך צעדים מובנים, ליצור מתוך הייחודי לו. 

מבנים ושפות תהליכיות מעולם הסוד היהודי: בבסיס תורת הסוד מתקיימת ההכרה באדם, כיצור התגלותי, השותף בתהליכים תמידיים של בריאה ויצירה. שפת הסוד על מושגיה מאפשרים לאדם לכוון את הכרתו וללוות תהליכי יצירה, משורשם במקום הפתוח שאינו רווי בתוכן, עד התגבשות הופעתם בצורות ובאופנים שונים בעולם המכונה ‘זה’.

בין הכלים שאיתם נעבוד:

א. החקירה שבקצה הידיעה– מה אני יודע וטרם נוסח. עבודה החוקרת את שאני ‘יודע’ אבל עדין הוא גנוז בי. עבודה המבוססת על TAE.

ב. תנועה מרחיבת הכרה– הגוף כקצה המוחש של ההכרה. עבודה עם הריבוד של האורגניזם החי, מההכרה הפתוחה עד החישה של העור. 

ג. הקול הטרנספורמטיבי– עבודה המבוססת על מחקרו של יז’י גרוטובסקי בשנותיו האחרונות סביב שירי דת עתיקים. 

ד. הדמיון ההתגלותי– תהליך היצירה והמשחק כתהליך התגלותי. על היחסים בין דמיון, שפה וגוף.

ה. היצירה כתפילה– על תחושת הגוף הנע, כפתח לאינסוף. על היצירה והתהליך האמנותי כמבנה ריטואליסטי.

 

 

 

תוכנית זו מיועדת ומומלצת עבור:

  • יחידים הרוצים לפתח את הכוח היצירתי בחייהם.
  • אמנים המבקשים אחרי המשגה וליווי תומך יצירה, בכדי להוליד את הכוחות היצירתיים או הידע המקצועי שבהם לשלב הבא.
  • אנשי טיפול- בעיקר מטפלים ביצירה- המבקשים אחר כלים המאפשרים תהליכי עומק, המחוללים אימפקט שמעבר למוכל בשפה או בהבנה הלוגית המוכרת.

פרטים נוספים:

10 מפגשים דו-שבועיים בימי שלישי 18:00-21:00.

מיקום: פרדס חנה

מועד התחלה: 

עלות: 1700 ש”ח.

מתעניינים בקורס? רוצים לשאול שאלה? נשמח לשמוע מכם!

 

קורסי המשך:

התוכנית המלאה בנויה משלושה קורסים:

היוצר נוצר:  סדנה העוסקת בתהליך הגילוי, בהנבעה, ובהבניית הכלי התחושתי~ ההכרתי~ השפתי של כוחות היצירה ביוצר.

 יצירה בתהליך/כתהליך: סדנה שמטרתה להבנות תהלכי היצירה. כיצד מולידים את החדש המבקש צורה? מהם התהליכים המתרחשים במפגש בין היוצר ל’חומר’? כיצד מאפשרים לגולם לקום על יוצרו? מה היחסים בין התגלות, חכמה ועשיה? 

אמנות ככלי וחכמת הביצוע: סדנה הפותחת את המושג אמנות קדושה. תהלכי היצירה והביצוע כריטואל מרחיב הכרה וחיים.