מיומנויות תפילה

שבעה מפגשי זום בהנחיית ברוך ברנר ודנה גניהר.  
התפילה היא תנועה טבעית, בה האנושי נפתח אל מעבר לכל קטגוריה ולכל הגדרה – אף של עצמו….

במפגשים נלמד מושגים ומיומנויות הפותחים את שדה התפילה כמרחב חי ומשמעותי בחיי האדם.

נשלב בין פרקטיקות מעולם ההתמקדות, הדרכות ומפות מעולם הסוד, וכלים מעולם האמנות.


בין המיומנויות שנלמד:

•השהייה

•פינוי מרחב התודעה

•אי-עשיה מאפשרת

•הכוונת התודעה

•עדינויות של בקשה

•ניסוח חי – מתחושה לדיבור

•דרכי עליה: גוף, טקסט פואטי, שירה

•תפילה כאופן התקיימות בעולם.


שבעה מפגשי זום, ימי ג 10:00-12:00. מועד פתיחה 20.10.20

עלות לכל המפגשים: 560 ש”ח

מיועד לאנשים מתפללים, לאנשים הסקרנים ללמוד על התפילה כתנועה אנושית ראשונית נטולת תאולוגיה ולמלמדי תפילה.