התפילה כמודל חיים – מיומנויות יסוד

מבוא: אמנות התפילה

“התפילה היא בניית היכלות הכרתיים המאפשרים ‘עליה למעמקים’ ומתוך כך החיים עצמם מתגלים כאחרים.. למעשה איני מתפלל רק למען החיים אלא כדי ‘לדעת’ את החיים באופן אחר. זו תפילת האדם בבסיס כל התפילות.” (מיומנו של מתפלל)

התפילה כמודל חיים היא אופן של פעולה בעולם, המבקש למידה ותרגול; היא התפתחה לא רק כדי לתת מענה לחיפוש של אנשים אחר משמעות וכלים לתפילה המסורתית, אלא כמודל חיים חדש המאפשר לאדם לחיות את מלוא קומתו השלמה.

מסע של שנים רבות הבשיל לפתיחה של בית ספר לאמנות התפילה, המלמד צעדים ונותן כלים להתהוות תודעת תפילה, דרכה כל אדם יכול לפתוח את האפשרי בחייו ולהקשיב למתגלה.

המסע ניזון ממפגש עם מורים גדולים שהיוו ידע חי; מהעמקה בתורת הסוד היהודית; מלימוד ותרגול פילוסופיה ופרקטיקות שפיתח הפילוסוף והפסיכולוג יוג’ין ג’נדלין, המלמדות את האדם להקשיב ב”גוף ראשון”; ממחקר של שנים רבות בעולם האמנות שהתמקד בסוד הגוף, ההכרה והשפה; ובעיקר משותפים, חברים ותלמידים שחכמתם, כנותם ורצונם הלא מתפשר לנוע לעומק ולא להיוותר עם “בארות” חלקיים, העשיר את הלמידה.

התפילה היא אפשרות ייחודית בה האדם נפתח לעומק חייו ומקשיב למה הם מבקשים. התגלות הבקשה כבר מכילה בתוכה את האור של מה שאנו מבקשים אחריו – לא בעתיד אלא עכשיו – ובכך נפתח ההווה להתהוות חדשה. במובן זה תפילה אינה חריגה אל העתיד, אלא אל האפשרי המתהווה. התפילה אינה פעולה המתרחשת מחוץ לקיום – אלא היא זו שיוצרת אותו. זוהי תנועה צלולה נטולת תאולוגיה המרחיבה את האנושי שבמתפלל ומאפשרת התרחשות מתמירת חיים.

בשנים האחרונות בנוסף לקורסים שהמכון פיתח בשדה התפילה, פרסמנו גם שני ספרים העוסקים באמנות התפילה, האחד ‘מיומנו של מתפלל’ – ספר שברוך ברנר עמל על כתיבתו במהלך עשר השנים האחרונות, והשני ‘מיומנויות תפילה’ – תמלול חי ואינטראקטיבי של קורס היסוד של בית הספר לתפילה.

אנו מציעים לכם מסע של שלושה שלבים.

שלב א: “תפילה כמודל חיים” -מיומנויות יסוד/ 5 מפגשים

שלב ב: “גדות הנהר”-עבודה עם סידור התפילה כפרטיטורה הפותחת ומחוללת חיים/ 6 מפגשים

שלב ג: תפילה כהתגלות- קורס המבוסס על פרקטיקת ה POF, פרקטיקה ייחודית המשלבת התמקדות ותפילה אל תוך אירועי החיים/ 8 מפגשים

פירוט הקורסים:

קורס 1: תפילה כמודל חיים- מיומנויות יסוד

” התפילה היא תנועה טבעית, בה האנושי נפתח אל מעבר לכל קטגוריה ולכל הגדרה – אף של עצמו….
האדם המתפלל הוא האדם המוכן לחוש, להכיר, ולהפנות תשומת לב למתגלה מתוך האינסופי; זהו אדם המוכן מתוך המתגלה לנסח ולצרף אותיות ומילים חדשות, ליצור את עצמו כמשכן לנביעה ואז לאפשֵר לכוחות העשייה להתרקם מתוך המוּרכבוּת אל העולם”.

עבור רבים מושג התפילה מושפע מהרקע הביוגרפי בו גדלו. ישנם כאלו שמושג זה היווה או מהווה חלק משמעותי מעולמם, אך עדיין עשוי לעורר גם מצוקה גדולה. הפער בין מה שהלב כמה אליו לבין מה שנחווה בפועל – גדול מדי ואינו נסבל.

עבור אחרים שמושג התפילה היה זר לעולם בו גדלו (ואפילו מרתיע) עדיין מתקיימת מעין תחושה כי ישנו ״עוד משהו״ שהתפילה מכוונת אליו, משהו שמצביע על מצבי הכרה ואפשרויות חיים המחכות להתגלות.
אלו ואלו הקורס פונה ונותן מענה.

הקורס פונה גם לאנשים המשלבים פרקטיקות תרגול אחרות בחייהם, אך נותרים עם הסקרנות לגבי אפשרויות עומק נוספות שהתפילה מאפשרת.

בקורס זה אנו פותחים מחדש את מושג התפילה מעבר לתפיסות הרגילות ‘אודות’ התפילה, והוא נבנה מתוך ההכרה בתפילה כטבע האדם.

במהלך הקורס בעיקר נפתח לתובנות חדשות את מושג התפילה וכן נלמד ונתרגל ‘שבעה שערים’ המכוננים תהליכי תפילה.

עקרונות, תובנות ומושגים מרכזיים בקורס:
חוכמת התפילה: חוכמה עתיקה מהעבר עם הבנות רעננות ומעודנות מההווה.
מיומנויות וכלים: לימוד 7 שערים להתנסות ותרגול.
פתיחת ‘היותר’: פרקטיקה המבוססת על הבנת העומק של הפילוסוף יוג’ין ג’נדלין שכל מצב, מושג ואדם, מבליעים מורכבות היכולה להיפתח למשמעויות ולרבדים נוספים.

 

קורס 2: גדות הנהר – עבודה עם מבנים וטקסטים
על התפילה המנוסחת כפרטיטורה של מצבי הכרה. על סוד הסידור, דרכי הכרה וביצוע

כיצד עובדים עם טקסט מנוסח? מה מתחולל ב”אני” על רבדיו השונים? מה היחס בין: הכרה, דמיון, כוונה, רצון, שפה?
מהו מבנה התפילה? מהם מצבי התודעה המתחוללים בו?
מה מתחולל בטקס ארוך? מה עושים עם ריכוז, עייפות, הכלה של מצבים ותכנים?

הקורס “גדות הנהר” נבנה כקורס המשך לסדרה של “מיומנויות תפילה”. בקורס נעמיק בהבניה של תהליכי התפילה שהתרקמו לאורך הדורות, עד שנוצרו כ’פרטיטורה’ של מצבי תודעה. בתפילה המובנית מצבים אלו מתעצמים על ידי סוגים שונים של טקסטים פואטיים, המבקשים אופני ביצוע שונים. פרטיטורות אלו נאספו במשך הדורות בקובץ שנקרא “סידור”.

הסידור הוא שירה גדולה שמפנה תשומת לב לתנועות שהחיים מבקשים אחריהן: פליאה, ברכה, קדושה, הקשבה, התבוננות ועוד. הכרתו של האדם מבקשת להיפתח לתנועות אלו ולחוש בהן. תהליך זה מעורר במתפלל עצמו את התנועות הללו וכך תשתית חווית חייו נפתחת; כך המגע עם המורכבות ועושר הבריאה מתחילים להיות בתהודה עם המתפלל וחייו.

עקרונות, תובנות ומושגים בהם הקורס יעסוק:
הסידור כפרטיטורה של מצבי תודעה
מה מתרחש כשהמתפלל פוגש מילים סדורות?
האופן בו התודעה מתחוללת/מועצמת על ידי טקסט
על סוד הטקסט הפואטי: כיצד כל טקסט מבקש אופן ביצוע ייחודי.
סוגי טקסט: טקסט שנועד לעליה בשיר, טקסט המבקש התבוננות, טקסט ישיר של אהבה, טקסט מתפוגג- זהו טקסט של דממה, טקסט של כוונות, טקסט של שירה חגיגית, קהילתית.

 

 

 

 

קורס 3: התמקדות בשדה התפילה
להיות שותף במעשה בראשית.

התמקדות בשדה התפילה, מטרתה לתמוך בתהליכי צמיחה והתפתחות חיים של המתפלל, מתוך שימוש רחב שאנו עושים במושגים ותובנות על דמות האדם והמציאות שנמצאים בכתבי הסוד היהודי, וכן בפרקטיקות שפיתח הפילוסוף והפסיכולוג יוג’ין ג’נדלין כתומכי תהליכי עומק בשדה החיים.

התמקדות בשדה התפילה פועלת עם השאלות הבאות:
כיצד התפילה יכולה לכוון אותנו באירועי חיים?
כיצד התפילה אינה רק שאלה/פניה/בקשה אלא גם הכוונה/תשובה?
כיצד ביחס בין סיטואציות חיים והתפילה, האדם ממשיך לצמוח למלוא קומתו וכך מגיע לדרגה של “שותף במעשה בראשית”?
כיצד התפילה היא שמכוננת את האדם כשותף במעשה בראשית?

קורס זה מבוסס על שיטת שפותחת במכון על שפת היש שנקראת POF)PoF – Prayer Oriented Focusing)

המטרה הראשונית בקורס זה היא ללמד את מעמקי פעולת התפילה שהם המחוללים את המשך בריאת האדם.
שותפות האדם מתוך סיטואציות חייו בהמשך בריאתו הוא מרכיב מאד ראשוני בהוויתנו ובהופעתנו בעולם. האדם הינו חלק מנביעת חיים גדולה אשר מתוכה/בתוכה הוא ראשית (נדון, מוטל עליו, יש בו את הכוח) שותף בבריאת חייו ובבריאת העולם.
רבים חיים את חייהם דרך התבניות והמודלים של השפה הציבורית של החברה והתקופה ומסתפקים בכך. אבל יש בידי האדם אפשרות לא רק לחיות את חייו דרך מודלים ותבניות של החברה ושל תקופתו אלא יש בידו גם ליצור מתוך ההיפתחות ל”מערכת הגדולה”. זו יצירה של קונספטים חדשים דרכם הוא יחיה את חייו וישכלל אותם, וכך יישא את בריאתו והבריאה כולה קדימה, אל עבר השלב הבא. באפשרותו להיות בן העולם הבא, על ידי כך שיחיה את העולם “הזה” כגילוי של “הבא” המתבקש.

בקורס זה נלמד:
בסוד האדם-כיצד לשנות הכרה, מאדם שיש בו נביעת חיים, לנביעת חיים שמתוכה מתרקם אדם.
כיצד להקשיב לסיטואציות חיים מנקודת מבט של הבריאה.
כיצד להקשיב לבקשה המתבקשת בכל סיטואציה ולהתכוונן לפיה.
כיצד כל סיטואציה היא הזמנה לצעד הבא של הופעת חיי ושל הבריאה כולה.
חכמת השותפות במעשה בראשית כשלב התפתחותי של האדם וכאופן של היות בעולם.