לוחות זמנים

התמקדות במבט רחב

קורס מועד התחלה פורמט יום שעות מס' מפגשים
11.10.2021
היברידי
ב
16:00-19:00
12 שבועי
21.2.22
היברידי
ב
16:00-19:00
10 שבועי
יפורסם בהמשך
זום
ב
16:00-19:00
10 שבועי
קורס מועד התחלה פורמט יום שעות מס' מפגשים
יפורסם בהמשך
זום
א
16:30-19:30
4 שבועי
TAE
6.10.21
זום
ד
16:00-19:00
14 שבועי
יפורסם בהמשך
זום
ד
16:00-18:00
8 שבועי

בית ספר לאמנות התפילה

קורס מועד התחלה פורמט יום שעות מס' מפגשים
8.10.21
זום
ו
9:00-10:30
5 שבועי
4.11.21
זום
ו
9:00-10:45
24 מפגשים
גדות הנהר
זום
ג
10:00-12:00
7 דו-שבועי
פיתוחי חותם
זום
ו
9:00-11:00
7 שבועי
זום
ו
9:00-11:00
7 שבועי

צירופים חדשים

קורס מועד התחלה פורמט יום שעות מס' מפגשים
22.10.20
זום
ה
9:30-12:30
16 דו-שבועי
15.10.20
זום
ה
9:30-12:30
16 דו-שבועי
זוהר
פתוח להצטרפות
זום
א
20:30-22:00
שבועי
פתוח להצטרפות
זום
ב
10:00-11:15
שבועי