מכון על שפת היש | מבחר מסלולי לימוד לשנת הלימודים 2023-2024 תשפ"ד

ביה״ס להתמקדות וחשיבה בקצה הידיעה (TAE) התמקדות היא פרקטיקה שפותחה על ידי הפילוסוף והפסיכולוג יוג'ין ג'נדלין, המזמינה את האדם לשים לב שכל התנסות, מצב או בעיה מלווים בתחושת "משמעות מורגשת". הפניית תשומת הלב לחישה של המתרחש בסיטואציה, מאפשרת לנו להיפתח ל'יותר' שבה, שאי אפשר להגיע אליו באמצעות החשיבה הרגילה. הפתיחה של 'היותר' מייצרת את "האני" כיותר - מורכב ומגוון יותר; בעל רגישות לרזולוציות עדינות יותר ויכולת התמודדות עם מצבים מורכבים במבט רחב יותר. כמו כן תנועה זו היא שמאפשרת לנוע ממצבי חיים סוגרים/תקועים/ חסרי בהירות אל תנועת חיים חדשה. , כפי שפותחה במכון, אנו לא רק מביאים את אירועי חיינו להתמקדותבהתמקדות במבט רחב אלא גם לומדים כיצד תנועות ההתמקדות יכולות להתמיר את אופני התפיסה שלנו את החיים, דבר המבקש אף הוא תהליך ותרגול מודע. האדם נוכח שהוא אינו יש נפרד, אשר "קורים" לו כל מיני דברים, אלא שלכל ארוע חיים יש הקשר והוא נתון בתוך תמונת חיים רחבה ומורכבת יותר, אשר רק הכרה בה מאפשרת לחולל את הצעד הבא המיטיב בחיינו. אין מטרת ההתמקדות רק להקל, ואפילו לא רק לחשוף את האמת שמתחת לכל סיטואציה, כדי להציע פתרון טוב יותר לבעיות חיים, כל אלו אמנם מתרחשים בעקבות התהליך ). יש ing( ההתמקדותי, אך ההתמקדות גם מלמדת את האדם להכיר בהיותו יש הנברא-ינג ההולך ונברא כל הזמן, "החיים תמיד נוצרים באופן רענן, וזה כולל את תהליכי החשיבה, הדיבור והתמקדות...תמיד יש את הצעד הבא" 'התמקדות במבט רחב' היא גישה ללימוד ההתמקדות שפותחה במכון, אשר שמה דגש על שלוש פאזות בתהליך ההתמקדות: 'ממקדי היפוך' - תהליכי שינוי הכרתי מגוף שלישי לגוף ראשון. :1 פאזה מעבר מחשיבה ודיבור 'אודות', לתשומת לב ישירה של החוויה הקונקרטית. ומגע ישיר עם ה"קצה החי" שבכל אירוע. התמקדות כריפוי -לימוד ויישום צעדי ההתמקדות הבסיסיים ותרגול הקשב :2 פאזה התמקדותי. מעבר מפרשנות של חוויה קונקרטית, להקשבה למתבקש לנבוע ולהתהוות מתוכה. יחסי גוף שפה ועוד. מעבר מתנועה מיטיבה המשחררת בעיה אל הצעד הבא שלה,: התמקדות כהתגלות - 3 פאזה אל הבנת "הסדר האחר" של המציאות. לימוד מושגים מכוננים מהפילוסופיה של ג'נדלין ויישומם במרחב ההתמקדות. פאזה זו מלמדת אותנו על דמות האדם, ועל יכולתו לייצר המשגות חדשות המחוללות שינוי בתפיסת העולם. 14

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==