מכון על שפת היש | מבחר מסלולי לימוד לשנת הלימודים 2023-2024 תשפ"ד

בשפה מופשטת אף יותר אפשר לומר שמדובר ביכולתו הטבעית (והמתפתחת) של האדם להכיר בתהליכי חיים בעלי משמעות, שתחילה אפשר רק לחוש בהם; תהליכים המבקשים להינשא קדימה על ידי שפה (תנועה, דימוי, מילים...) אל המשך תהליכי בריאה. תהליכים אלו הם פרי התרקמות של שדות חיים - התנסויות העבר שלנו, ההיסטוריה, התרבות כולה, של כל החי ועוד. אלה יוצרים ביניהם מפגש ומבקשים את המשך בריאת החיים באופנים מורכבים יותר ובצורות חדשות שמעולם לא התקיימו לפני כן. ההתמקדות מלמדת להכיר בהתרחשות זו, ואף נותנת בידינו המשגה וכלים המאפשרים לנו להיות שותפים לבריאתם, ובאופן זה לחיות את חיינו. מילות מפתח לתהליך ההתמקדות הן: גוף, הקשבה מתוך, תחושת משמעות מורגשת, אקלים של קבלה, דיוק בשפה, פתיחת 'היותר', צירופים חדשים בשפה, הקשבה למבקש להתנסח, התגלות, הצעד המתבקש הבא,נשיאת החיים הלאה. ייחודה של ההתמקדות א. ההתמקדות מבוססת על ידיעה בגוף ראשון שאדם יודע מתוך עצמו. ידיעה זו מכילה את המורכבות ואת הדיוק של המשך התהליך. ב. ההתמקדות פותחת את ההכרה גם אל מעבר לנתפס בה באופן ראשוני. פנייה לתחושת ללא ידוע עדיין, לעלות ולהופיע. ַ , ליותר ַ משמעות בגוף בטרם הניסוח היא המאפשרת ג. ההתמקדות עובדת על הממשק של גוף-שפה. היא לא רק מזמינה לשהייה מקבלת עם תחושות גוף אלא גם מלמדת איך נעשה מעבר עשיר ומדויק בינן לבין שפה. מעבר זה מאפשר הבנה, ואף יצירה, של הצעד הבא של חיינו. ההתמקדות פונה אל המרחב כולו, כולל הקטבים: מהגוף החי בטרם המשגה ועד לשפה מדויקת וקשובה. ג. ההתמקדות נלמדת כפרקטיקה, אך היא מבוססת על פילוסופיה עמוקה של חקירה ושל התבוננות בטבע האדם והתפתחות תהליכי החיים. מי שמתמסר לעולם ההתמקדות מגלה בהדרגה שאין זה רק עיסוק בכלים, אלא הזמנה לתפיסה חדשה של האדם ויחסיו עם המציאות. ד. ההתמקדות היא מטא-שיטה, כלומר היא מלמדת תנועת חיים פשוטה אך נדירה, שאפשר לשלבה בכל השיטות שאנו משתמשים בהן, שכן היא פתח עשיר ההופך אותן לאפקטיביות יותר. במובן זה היא חובקת שיטות, ויכולה להצטרף אליהן כדי לעדן אותן וליצור בהן רזולוציות נוספות. מה ייחודי באופן שבו אנו מלמדים התמקדות ? ג'נדלין עודד מורים להתמקדות ללמד מתוך עומק הבנתם וניסיון חייהם. במכון 'על שפת היש' אנחנו מניחים את הדגשים המשמעותיים לנו בהבנת התהליך ההתמקדותי ובחשיבותו למהלך חייו של האדם. א. לתפיסתנו, יש קשר אינהרנטי בין שלושת התחומים המרכזיים שג'נדלין פיתח במהלך חייו: ) והפילוסופיה של המובלע TAE=Thinking At the Edge( התמקדות, חשיבה בקצה הידיעה ), ולכן שלושתן נלמדות כחלק אינטגרלי מתוכנית ההסמכה בהתמקדות של המכון. implicit( המבט הרחב מאפשר לפרקטיקת ההתמקדות לשנות באדם תבניות יסוד של הבנת החיים. ב. לימוד ההתמקדות נעשה מתוך מבט רחב, המבוסס על עיסוק רב שנים והבנה עמוקה של הפילוסופיה של ג'נדלין.לכן הלימוד משלב באופן אינהרנטי עבודה עם טקסטים של ג'נדלין דרך כלים ייחודיים שפיתחנו לשם כך: קריאה מורגשת ושאלות על הקצה. ג. ההתמקדות במכון היא לא רק קורס נוסף המקנה כלים, אלא חלק מן המטרה הרחבה של המכון והיא רסטורציה של דמות האדם ופיתוח הכרתו לאפשרויות הטמונות בו. 6

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==