מכון על שפת היש | מבחר מסלולי לימוד לשנת הלימודים 2023-2024 תשפ"ד

ד. בלימודי ההתמקדות במכון אנו מנכיחים את ההכרה הנמצאת בבסיס התפיסה של ג'נדלין שלפיה ההתמקדות פועלת מתוך המורכבויות העצומות של החיים, הכרה שמטרה לפעול כנגד ) של הקיום. מתוך כך, thinning( הנטייה להצר את המורכבות המובלעת, ולגרום להרזיה עומדת במרכז התהליך ההולדה של החדש הרוצה להתגלות שמעולם לא הופיע קודם. ה. על פי המכון ההתמקדות נלמדת כשתי פאזות: בפאזה האחת ההכרעה היא לעשות מעבר מדעות ומידיעות ברורות, מהאשליה שאנו מבינים מהי הבעיה, ממתן פתרונות חיצוניים לתהליך, אל תשומת לב לתחושת משמעות מוחשת. זהו מעבר אל שוליים שבדרך כלל אין אנו מבחינים בהם, אך בהיסח קל של התודעה הם נפתחים לעומקי החיים, זו בחירה יום יומית במבקש להתגלות ובכוח המרפא שלו. כך מקומות כואבים מקבלים הקשבה, ופיצולים של חיים שלמים, ואף של דורות, מקבלים איחוי, חיים מפעפעים במקומות שחרבו ועוד. הפאזה השניה גלומה בהבנת תמונת האדם והאינטראקציה שלו עם העולם. הבנה עמוקה של המודל הרדיקלי שג'נדלין מציע היא תנועה משלימה לצמיחה התמקדותית. תנועה המכוונת את האדם לא להישאר בחיי היום היום בפיצול בין האני שבפנים והעולם שבחוץ, ומאפשרת לו לנוע מעבר לתפיסת המציאות המנוכרת שדפוסי המודל התרבותי הקיים חרטו בו. ו. הדגש בשתי הפאזות הוא לא רק ללמד כיצד לפתוח סיטואציות חיים תקועות, מעורפלות, מצבי חסימה ועוד, אל עבר הצעד הבא החדש, אלא אף לייצר איחוי של שני מודלים שהאדם חי דרכם. האחד הוא המודל שדרכו אנו חיים לוגיקה של תבניות קיימות. האחר הוא המודל ', ההתהוות של החיים. בלשון אחרת, inging'- שג'נדלין קרא לו הסדר התהליכי, העוקב אחרי ה סדר זה בנוי על נביעה מתמדת ומורכבת של תהליכיות שהיא מעבר ללוגי. האיחוי של שני המודלים מייצר תנועה חדשה בחייו של האדם ומחולל שינוי משמעותי הן בהבנת האדם את עצמו הן באופן שבו הוא נוטל חלק במרחבי החיים. ז. החידה והפליאה - יש קשר אינהרנטי בין שמירה על תודעת חידה בבסיס קיומנו ובין הכרה באפשרויות ההתגלות והבריאה של האדם. ראשית התהליך היא ההשתאות על פלא הקיום המטלטל מבלי למסגר אותו במסגרת יחידה. ככל שאנו יכולים להכיל את הפליאה, ולא קורסים ליומיומי או לאמת אחת, כך הפוטנציאל לחידוש והתגלות יכול להתממש. 7 חלק ב: הסיפור שלנו מטרת המכון היא לאפשר שותפות ביצירה של דמות האדם וקומתו השלמה הן דרך לימוד מודלים שלא משאירים את האנושי מחוץ לחיים והן באמצעות פיתוח ולימוד כלים מעשיים לעבודה בחיי היום יום. המודלים והכלים הללו נוצרו בהשראת התרבות היהודית העתיקה והפילוסופיה והפרקטיקות של ג'נדלין. הדגשים בעבודת המכון: א. הכרה בקומתו השלמה של האדם ב. לימוד מודלים המאפשרים איחוי של פיצולים ג. התנסות בפרקטיקות מולידות חיים.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==