מכון על שפת היש | מבחר מסלולי לימוד לשנת הלימודים 2023-2024 תשפ"ד

באילו הנחות של המודל הישן אנחנו אוחזים מבלי משים ובכך מייצרים פיצולים בחיינו? מהו המודל החדש היוצר איחוי באזורי פיצול? מדוע ראה ג'נדלין חשיבות רבה בחקירה של מודל זה, והקדיש את חייו להתבוננות ולניסוח חוזר ונשנה שלו? איך הבנתו תורמת להעמקת החיים ומאפשרת לתהליכי ההתמקדות עומקים חדשים? גוף - נפש תחושה - משמעות חוויה - שפה עובדה - תהליכיות חוץ - פנים אובייקטיבי - סובייקטיבי רציונליות - מעבר לרציונלי מוח שמאל – מוח ימין אישי -חברתי בר ֶ ע ֵ מ ֵ תודעה עצמית המודעת לעצמה - תודעה הפתוחה למפגש עם ה במכון אנו עוסקים במודלים חלופיים שאנו יכולים לחיות את חיינו דרכם ושאינם ממעיטים את קומתו של האדם. אנו שמים דגש על כלים שהשימוש בהם מגלה ויוצר תמונת אדם חדשה, מורכבת יותר, המאפשרת תהליכי חיים רעננים וחדשים. בלימוד יש עיסוק בשאלות כגון: המודל החדש מבקש להתמודד עם פיצולים הנמצאים בתשתית התרבות שלנו. פיצולים כגון אלה, מייצרים פערים של כאבשכן הם מרחיקים את האדם מתהליכי התרקמות חייו: המודל החדש עוסק בתהליכים המתרחשים בגוף ראשון (ולא מתוך עמדה של אדם הצופה מבחוץ) המאפשרים תהליכי איחוי וריפוי. אנו מדברים על מודל שהינו מעבר לשפה, לכלים והמסגרת של עולם הטיפול כדי לא להתנות את תהליכי החיים על כל הכרוך בהם (צמיחה, שבירה, תיקון) בשפה ובמינוח מקצועי שצמחו בתקופה שבבסיסה תמונת עולם מסוימת של תהליכי החיים הפנימיים. בבסיס השוני בין המודל הרגיל והמודל החדש מתקיימת הבחנה חריפה בין מודל היחידות, שלפיו האדם תופס את עצמו כיחיד היכול להתחבר לאינסוף, לבין המודל החדש שבו האדם מכיר בחייו כאחדות שיש לה אף היכולת לתפוס את עצמה כנפרדות. התנסות בפרקטיקות מולידות חייםג. המודל התיאורטי שבסיס ההתמקדות כוחו בכך שהוא מלווה בפרקטיקות שלהן חשיבות רבה הן לדור הבא ולאתגרים שהוא מתמודד איתם, על שפע האינפורמציה וקצב תהליכי החיים, הן לאנשים בשלבים שונים בחייהם, הן לגיל השלישי, העובר תהליכים אל מול החיים ההולכים ונאספים למקורם בזקנה ובמוות המכון רואה קשר אינהרנטי בין שלוש הפרקטיקות המרכזיות שג'נדלין פיתח במהלך חייו: ). שלושתן implicit( ) והפילוסופיה של המובלע TAE( התמקדות, חשיבה בקצה הידיעה קשורות זו לזו בקשרי גומלין, ואי אפשר להבין את האחת ללא האחרות. אלו מעין שלוש "נתיבות פליאה" הנובעות ממקור אחד, ויחד מספרות ויוצרות את המורכבות של מה שג'נדלין הביא לעולם. 9

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==