עמודי קורס למשתתפים בלבד

התמקדות מודולה 1 מאי 22 – עמוד קורס למשתתפים
מוגן: חכמת המעשה ינואר 22

מוגן: חכמת המעשה ינואר 22

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מוגן: תפילה כמודל חיים

מוגן: תפילה כמודל חיים

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מוגן: יסודות הפילוסופיה של ג’נדלין

מוגן: יסודות הפילוסופיה של ג’נדלין

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מוגן : עליות השבת מחזור 2

מוגן : עליות השבת מחזור 2

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מוגן: אמנות התפילה – מפגשי בסיס

מוגן: אמנות התפילה – מפגשי בסיס

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

מוגן: התמקדות-התגלות-בריאה

מוגן: התמקדות-התגלות-בריאה

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

חוכמת המעשה מחזור פברואר 21 – עמוד קורס למשתתפים
עליות השבת – עמוד קורס למשתתפים

עליות השבת – עמוד קורס למשתתפים

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

התמקדות ינואר 21 – עמוד קורס למשתתפים