0
0 reviews

גדות הנהר: בסוד התפילה הרב מימדית

  • תיאור
  • להקלטות הקורס

“התפילה היא מסע בין סוגי תפילות, כגון: תפילה של הקשבה ערה ללא מושא, תפילה המקשיבה לרחשי הלב, תפילה שהיא הקשבה לטקסטים הבאים מדורות קודמים, תפילה שהיא הקשבה לממד שבו המילים דוממות ועוד” (מתוך הספר ‘מיומנו של מתפלל’)

מטרת הקורס ללמד ולתרגל את חכמת העבודה עם טקסט התפילה הפותח מצבי הכרה מעודנים.
לאורך המפגשים נבחין בין סוגי תפילות וז’אנרים של טקסט מתוך הסידור. נברר מה ייחודה של כל סוגה, ומהי דרך הביצוע המאפשרת לסוגה להתממש באופן המלא ביותר.

הקורס מומלץ לכל אדם החש שעבודת התפילה היא אפשרות משמעותית בחיי האדם, לאנשים שהתפילה היא חלק מעולמם ולמלמדי תפילה.

מפגש 1
מפגש 2
מפגש 3
מפגש 4
מפגש 5
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן