עליות השבת

המטרה היא לפתח רגישות נשמתית של תהלכי השבת;
להכיר תנועות הכרתיות הפותחות פתח לעולם אחר;
להכיר עוגנים של הכרה, שפה, זמן ומרחב;   
ללמוד על פעולת העליות הפותחות שערים לעולם שבא; 
ללמוד כיצד הנשמה מתוך חירותה מובילה את השבת.  
 
גם בשבת יש עוגנים: בתודעה פנימית, בשפה, במרחב ובזמן. במהלך המפגשים נפתח את משמעותם של מונחים מעגני הכרה כמו: איסוף, שביתה, נשמה יתרה, ברכה, קדושה, עליות, עונג, מנוחה, עולם הבא, רצון הרצונות.
 
השבת הינה אפשרות של חיים בה האדם מחלץ את הכרתו ונשמתו מתבניות של העולם, ופותח את עצמו אל מעבר להן. 
 
השביתה החיצונית היא שמאפשרת עליות ותנועות פנימיות המתמירות את חיינו.  
חיים שיש בהם מתודעת השבת יוצרים שינוי גם בעולם העשייה, וכך במעין מעגל קסמים העולם הולך ומתעלה.
לאורך המפגשים ניגע בכמה נקודות ב”עבודת” השבת:
 
כניסת שבת: כיצד עוברים זמן? כיצד נעים מ’מרחב ההקשרים’ למרחב העצמות? כיצד אוספים ונאספים מימות החול? כיצד נפתחים לברכה שבחיי ובחיי המשפחה?
 
שבת בבוקר: לחיות במרחב גן עדני. כיצד הנוכחות, המחשבות, הפנימיות – לא סובלות מ’הפרעת עשיה’?
 
שבת אחה”צ: “ואני יודע לא כלום”.
 
הבדלה ומוצאי שבת: כיצד ממשיכים את הנועם לימות השבוע.
“כי בכל זמן מתעורר התעוררות שהיה לפנים, למשל בשבת קודש מתעורר התעוררות אור השביתה שנתן השי”ת בעת שבת בראשית, ומאיר כמו כן עכשיו…”
ספר יושר דברי אמת – אות נג