התמקדות בנתיבי החיים

בשגרת היום יום מסתתרים מרחבים ומצבים רבים המאפשרים נביעה, התחדשות ונשיאה הלאה של החיים. שכבת עומק זו רוחשת מתחת לפני השטח, אך לרוב חומקת מעינינו. תפיסות המציאות ודפוסי התגובה בהם אנחנו משתמשים מבלי משים, חוסמים אותנו לעיתים קרובות מלזהות את הפוטנציאל הממתין להתגלות.
מהם השערים אל ה”יותר” הפזורים בתוך מצבי החיים היומיומיים?
מהם הנתיבים התודעתיים שניתן לפתח, המעודדים נביעה והתחדשות?
בקורס זה נבקש להפנות “מבט חש”
  • אל החיים שרוחשים מתחת לפני השטח של “הידוע” היום יומי
  • אל מה שמסתתר ב”רווחים הלבנים” שבחיים
  • אל מה שנעלם ונאלם במקומות של קושי, קונפליקט ותקיעות
  • ונלמד עקרונות פעילים המאפשרים לנו לגשת, להרחיב ולהפוך מקומות  אלו לבארות של נביעה והתחדשות.
הקורס מיועד לכולם! למתמקדים ולשאינם מתמקדים. הוא איננו קורס שמלמד את פרקטיקת ההתמקדות כפי שנלמד בקורסי ההתמקדות, אלא הוא נועד להרחיב ולהעמיק את חיי היום יום שלנו בעזרת תפיסת העולם ההתמקדותית והעקרונות שפעילים בה. כך שגם מתמקדים ותיקים ימצאו בו ברכה רבה.
המבט, השפה והדרכים בהם נלך, פותחו מתוך שילוב מבטים של תורת הסוד היהודית עם עולם ההתמקדות של הפילוסוף וחוקר התודעה יוגין ג’נדלין. שילוב שנוצר במפגשי עבודה בינינו, כמורים להתמקדות ולתורת הסוד.
בפגישותינו התבהר לנו באופן מפתיע, 
שעל אף המרחק הרב בנקודת המוצא מהן כל דרך יצאה למסעה,
והפער הגדול בזמן, במקום ובחיפוש שהניע את התהוותה של כל דרך,
הן נפגשות באופן עוצמתי בזיהוי הפוטנציאל האנושי,
אל מול לקות הראיה התרבותית שאיבדה את תפיסת החיים כשלם, הנוצר ומתהווה באופן מתמיד בין הגלוי לסמוי.
כל אחד בשפתו מנסה להשיב את המרחב הפעיל שאבד לאדם, 
ולהפגיש את האדם באופן פורה, עם הסמוי הנוכח והאילם. 
עולם הסוד רואה איך בתוך התודעה הגלויה יש אזורים שנפתחים לנסתר, להתהוות ולנוכחות המקודשת של החיים. הוא מצביע על האפשרות לפתוח שם שערים ולחבר את האנושי בתנועתו הרגילה בכל ההיבטים לאותם אזורים באופן מודע ומכוון, אזורים של הקשבה נובעת, התחדשות, הבראות.
ג’נדלין כפילוסוף שחקר שפה, תודעה ותהליכי חיים,  זיהה אזורים חמקמקים בהתנסות האנושית בהם מתרחשת נביעה והתחדשות הנושאת הלאה את החיים האנושיים. הוא לא הסתפק בכך אלא אף פיתח מהתבוננות זו פילוסופיית חיים ופרקטיקה הניתנת ללמידה. בקורסי ההתמקדות לרוב נלמד התוצר הסופי – הפרקטיקה אותה עיצב גנדלין כדרך עבודה שיטתית.

קורס ייחודי זה מטרתו שונה. הוא שב אל הרקע שמתוכו יצר ואירגן ג’נדלין את פרקטיקת ההתמקדות. הוא מפנה תשומת לב לאזורי החיים עליהם ג’נדלין הצביע כאזורי נביעה ולעקרונות הפעילים בבסיס הפרקטיקה המאפשרים התחדשות וצמיחה. שילוב יחד של איזורי הנביעה עם העקרונות מאפשר להוליד לאורך היום עושר של מצבים “פרה-התמקדותים” ייחודיים.

בקורס זה ננוע ממושגים ועקרונות מעולם ההתמקדות אל תורת הסוד היהודית. הסיבה לכך היא שעבודתו של ג’נדלין מאפשרת לנו ליצור זיהוי נגיש וישים הפותח פתחים לנסתר, לו תעניק תורת הסוד עומק נוסף מנקודת מבטה למתרחש.
זה איננו קורס בתורת הסוד, ומה שנלמד בו יתמקד באיזור בו תורת הסוד משיקה לפתחים שג’נדלין פתח.
במהלך הקורס:
  • נחקור את השימוש ב”עקרונות הפעילים של ההתמקדות” בחיי היום יום. לשם כך נִפתח המשגות ומונחים מתוך פרטיקת ההתמקדות ל”יותר” שבהם.
  • נעמיק את ההקשבה לפילוסופיה של ג’נדלין ולעקרונות הנגזרים ממנה המהווים בסיס לפרקטיקת ההתמקדות.
  • נלמד צעדי התמקדות חדשים, שלא מופיעים בצעדי ההתמקדות כפי שהם נוסחו ונלמדים בקורסי ההתמקדות.
  • מתוך המבט של תורת הסוד נעמיק עקרונות וצעדים שנלמד לאורך הקורס.
קורס זה מומלץ לאנשים שכבר פגשו, למדו ותרגלו את פרקטיקת ההתמקדות ומצאו בה עושר רב, לאנשים שלמדו את תורת הסוד ומבקשים כלים ועוגנים בשפת היום יום ולכל אדם המבקש חיים.